خاک کائولن - کائولن چیست ؟

خاک کائولن – کائولن چیست ؟

کائولن در صنایع مختلف ‌به‌عنوان ماده اولیه اصلی یا ماده جانبی در کنار دیگر مواد به کار می‌رود. کائولن دارای خواصی چون خاصیت پوششی بسیار خوب، داشتن رنگ سفید، ثابت بودن خواص فیزیکی با تغییرات PH، کم بودن قابلیت هدایت گرمایی و الکتریکی، نرم بودن، سایندگی و قیمت ارزان است.مهم‌ترین کاربردهای کائولن ‌به‌عنوان رنگدانه در کاغذ، […]

© تمامی حق و حقول این سایت متعلق به شرکت عمران نقش چین می باشد.