استاندارد ملی شماره 7

استاندارد ملی شماره ۷

استاندارد ملی شماره ۷ آجر رسی – ویژگی ها و روش های آزمون آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موحب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، […]

© تمامی حق و حقول این سایت متعلق به شرکت عمران نقش چین می باشد.